Zagrebački teniski savez logo
Zagrebački teniski savez logo

Pravilnik o sufinanciranju i pomoći u radu klubova

 

UVODNE ODREDBE

-Pravilnik donosi UO ZTS-a na prijedlog Stručne komisije.

-Pravilnik služi za izračun broja bodova i rangiranje klubova po kvaliteti za sve klubove udružene u ZTS, te za sufinanciranje onih klubova koji zadovoljavaju osnovne kriterije o sufinanciranju.

-Za pridružene članove ZTS-a, te za one koji ne zadovoljavaju osnovne kriterije o sufinanciranju Upravni odbor ZTS-a može donijeti odluku o pomoći pojedinom svome članu nakon pismene zamolbe, i o svakom se slučaju odlučuje zasebno.

 

OSNOVNI KRITERIJI ZA PROGRAM SUFINANCIRANJA

-da je član ZTS-a područja Grada Zagreba;

-da je uplatio članarinu za nadolazeću godinu u razdoblju od 01.12. do 31.12. godine koja završava;

-da ima terene na kojima se odvija teniska aktivnost (vlastiti tereni, gradski tereni kojima upravlja, iznajmljeni tereni s ugovorom o iznajmljivanju);

-da ima urednu registraciju Gradskog ureda za opću upravu;

–da je do zadnjeg dana u mjesecu godine koja završava (31.12.) klub ispunio uvjete o registraciji u HTS-u, o registraciji najmanje 2 igrača ili igračice u HTS-u, te najmanje 2 igrača ili igračice na rang listi do 10 godina sa minimum jednim osvojenim bodom.

-da perspektivni igrači i igračice mogu primati financijsku pomoć samo ukoliko je klub za koji je igrač registriran u potpunosti zadovoljio sve uvjete za sufinanciranje;

-da ako klub koji u godini za koju su se računali rezultati nije bio član ZTS-a i nije ispunjavao Kriterije, ne može biti sufinanciran u godini u kojoj se vrši sufinanciranje iako u toj godini ispunjava Kriterije i član je ZTS-a;

-u slučaju da su neki od klubova preplaćeni u odnosu na sredstva koja im pripadaju s obzirom na bodove sljedećim redoslijedom umanjivati će se preplaćeni iznos:

1.stručni rad honorarni

2.natjecanje

3.termini u dvorani

4.trener

5.objekti

 

PRIJEDLOG MJERILA ZA OCJENU USPJEŠNOSTI RADA KLUBOVA SU:

-Plasman njihovih članova na svjetskim rang listama, rang listama HTS-a i rang listi ZTS-a za djecu do 10 godina sa 1. prosincem tekuće godine

-Nastupi i plasman na ekipnim prvenstvima i u ligama, od kadeta i kadetkinja do seniora

-Plasman na pojedinačnim državnim prvenstvima u dvorani i na otvorenom

-Organizacija turnira iz kalendara HTS-a i ZTS-a

-Organizacija teniskih škola

-Nastupi članova kluba u seniorskim, juniorskim i kadetskim reprezentacijama Hrvatske

-Treneri u radnom odnosu koji plaću ne ostvaruju preko Zagrebačkog sportskog saveza

 

USPJEŠNOST RADA I KONAČNI PLASMAN KLUBA

Konačni plasman i uspješnost rada kluba uvijek se određuje za proteklu godinu. Nakon što se za svaki klub udružen u ZTS odredi prema navedenim mjerilima broj bodova, na osnovi njih se radi poredak, a najuspješniji je onaj klub koji sakupi najviše bodova.

Na godišnjoj Skupštini ZTS-a proglašavaju se 3 prvoplasirana kluba za proteklu godinu i oni

dobivaju najmanje športske nagrade (pokale i plakete), a po mogućnosti i materijalne nagrade, ako tako odluči UO ZTS-a.

 

SUFINANCIRANJE I POMOĆ RADA U KLUBOVIMA

UO svojim financijskim planom i izvršenjem kroz godinu odlučuje koji će iznos bilo u novcu ili materijalnim dobrima ići klubovima kao pomoć u radu i nagrada za postignute rezultate.

Na pomoć po ovom kriteriju mogu s punim pravom računati samo oni klubovi koji ispunjavaju osnovne kriterije o sufinanciranju, a svi ostali trebaju tražiti pomoć, a UO će o svakom slučaju odlučiti zasebno.

Klubovi se sufinanciraju sukladno broju bodova koje su osvojili prema mjerilima iz ovih kriterija na sljedeći način:

UO konstatira koji iznos ili vrijednost robe u kunama ide za pomoć i sufinanciranje klubovima (u to su uključena sredstva za održavanje objekata i terena, za stručni rad i plaće trenera, za športske škole, tereni koje koristimo na NTC-u i u Maksimiru, za natjecanja i sva druga sredstva namijenjena za bolji rad i funkcioniranje klubova) i to čini 100% iznosa sufinanciranja.

Određuje se zbroj svih bodova samo onih klubova koji su ispunili osnovne uvjete za sufinanciranje i to čini 100% bodova.

Određuje se vrijednost boda tako da se podijeli iznos za sufinanciranje u kunama s ukupnim brojem bodova klubova koji ulaze u sufinanciranje i dobije se vrijednost boda.

Broj bodova koji je klub osvojio množi se sa vrijednošću boda i dobiva se ukupni iznos koji se doznačuje klubu bilo u novcu ili materijalnim dobrima.

Zbog specifičnosti financiranja korištenja terena HATK Mladost i TK Medveščak koji reguliraju način korištenja terena preko Zagrebačkog holdinga a ne preko ZTS-a i taj novac odnosno vrijednost u materijalnim dobrima ulaze u ukupnu svotu koja ide za pomoć klubovima i sufinanciranje.

Klub dobiva sredstva na osnovu rezultata iz protekle godine u kojoj je postigao rezultat i količina sredstava će biti veća što su rezultati bili bolji.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnik tumači UO i njegova je odluka konačna.

Pravilnik donesen na sjednici UO dana 18.09.2013. godine

Predsjednik ZTS-a

Franc Regina